Shopping Cart

No products in the cart.

Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt aboutme.rs. AboutMe vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge aboutme.rs. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Opšte odredbe

Aboutme.rs ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

AboutMe administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Beogradu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

AboutMe može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu aboutme.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

AboutMe na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Aboutme.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi vam olakšali rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. AboutMe.rs nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac – prodavnica AboutMe, smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srbije.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime ABOUTME.RS obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u LutevsOffice d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Osnovni podaci o firmi

Pun naziv pravnog subjekta: Lutevs office d.o.o. Beograd-Stari grad
Adresa: Dunavski kej 17
Broj računa: 160-438604-69
Matični broj: 21131750
Poreski broj: 109142053
Web adresa: aboutme.rs
Kontakt telefon: 011/2634-693
Kontakt e-mail: abotmeorder@gmail.com

Načini plaćanja na aboutme.rs

1. Gotovinsko plaćanje – plaćanje u gotovini po dostavi

2. Plaćanje karticama: VISA, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, DINA

AboutMe šop prodaju vrši na teritoriji Srbije i Evrope. Za kupovinu sa teritorije van Srbije, omogućeno je plaćanje isključivo platnim karticama.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Dostava

Nakon potvrde, porudžbina ulazi u status obrade. Nakon obrade porudžbine, bićete obavešteni o statusu Vaše porudžbine putem email-a. Dostavu vršimo putem kurirskih službi. Dostava u Srbiji obično traje do 7 radnih dana.
Uobicajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronadje na adresi da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudzbine I ugovori novi termin isporuke . Ukoliko Vas I tada ne pronadje na adresi posiljka nam se vraca. U slucaju da primetite da je transportna kutija ostecena tako da posumnjate da je proizvod mozda ostecen, odbijte prijem posiljke I odmah nas obavestite putem email-a aboutmeorder@gmail.com
Dostava u Srbiji je besplatna. Kupcima iz regiona je omogućena isporuka paketa uz minimalne troškove. Dostave van granica Republike Srbije se naplaćuje, dodaje se na cenu proizvoda koji ste izabrali i ulazi u ukupne trškove pri naplati
Potrebno je da nam dostavite potpune I tačne podatke za isporuku. Kupac je jedini odgovoran za bilo kakvu grešku u isporuci zbog nedostatka podataka ili pogrešne adrese za isporuku.
Potvrdom porudžbine, klikom na dugme pročitao/la sam i saglasan sa uslovima kupovine saglasni ste sa uslovima isporuke.

Reklamacije i saobraznost

Postupak reklamacije
Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda proizvod u Lutevs office d.o.o.
Kupac može peuzeti OBRAZAC ZA REKLAMACIJU, potrebno je da ga elektronski popuni i uz eventualno dokaze o nesaobraznosti u vidu fotografije i slično pošalje službi zaduženoj za prijem i odlučivanje o reklamacijama na mail aboutmeorder@gmail.com
Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, bez odlaganja će o tome obavestiti kupca uz obavezu da navede rok za rešavanje reklamacije.Ukoliko je reklamacija odobrena prodavac preuzima obavezu da preko kurirske službe preuzme robu. Ukoliko je reklamacija osnovana a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe.
Zakonska odgovornost kompanije Lutevs office d.o.o ne postoji ako isporučena roba:
– odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
– ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
– ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
– po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe

PRAVO NA ODUSTAJANJE
Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice smatra se prodajom na daljinu.
Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ne bi trebalo da preuzimate paket ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje).
U ovom slučaju kontaktirajte nas putem e-pošte aboutmeorder@gmail.com
Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.
U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca, ili na zamenu za drugi proizvod.
Iznos plaćene robe se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen. Proizvodi se moraju vratiti nekorisceni, neoprani u izvornom stanju. Naručena roba se ne može zameniti ako se nosi.
Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje plaćenog iznosa ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao.
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Po isteku 14 dana nakon što je kupac poslao obrazac, proizvod se više ne može vratiti.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema neoštećenog i ispravnog proizvoda.
Preuzmite dokument Izjava o odustanku od Ugovora na daljinu

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Lutevs office d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.