Shopping Cart

No products in the cart.

Osnovne odredbe i obaveštenja

Obaveštenje o pravima i obavezama potrošača

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Osnovni podaci o firmi

Pun naziv pravnog subjekta: Lutevs office d.o.o. Beograd-Stari grad
Adresa: Dunavski kej 17
Broj računa: 160-438604-69
Matični broj: 21131750
Poreski broj: 109142053
Web adresa: aboutme.rs
Kontakt telefon: 2634-693
Kontakt e-mail: abotmeorder@gmail.com

Načini plaćanja na aboutme.rs

  1. Gotovinsko plaćanje – plaćanje u gotovini po dostavi
  2. Plaćanje karticama: VISA, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, DINA